fbpx

המונחים סדר וכאוס (Order And Chaos) מופיעים במגוון שמות שונים אך במהות הכוונה זהה, למשל:

  • בגישה הרציונלית: ידוע לא ידוע.
  • בדת הדאואיזם המושג נקרא יין-יאנג.
  • במונחי תורת הצרכים של מאסלו: וודאות וגיוון.
  • בשפה של סימבולית: אנרגיה זיכרית ואנרגיה נקבית.
  • בכתבים היוגיים: פורושה ופרקריטי (Purusha and Prakriti).
  • לפי הפסיכולוגיה היונגיאנית: חברה וטבע (Culture and nature).

כל אלו הם שמות נרדפים לאותה משמעות של סדר (ORDER) וכאוס (CHAOS), והאיזון בינהם הוא הדרך. סדר זה מה שידוע, ושם קל ונוח לרובנו לשהות, במקום של וודאות ובטחון, עם זאת אם היינו במצב של וודאות מחלטת וידיעה מוחלטת של העתיד היינו מרגישים את החוסר באתגר וקושי בחיים, כי אנחנו נמצאים בסביבה מוכרת לחלוטין וללא מקום לצמיחה מקושי. כאוס שהוא הצד של הלא-ידוע, נותן לנו גיוון, סיכון, ריגוש ומקום להתפתחות בחיים. רובנו פחות אוהבים להיות באזור של כאוס בחיים, אך האיזון בין השניים שונה בין אדם לאדם, יש אנשים שלפי פרופיל האישיות שלהם הם יותר מחפשים וודאות ובטחון (כלכלי, תעסוקתי, פיזי, רגשי וכו’), ולעומתם יש אנשים שפורחים יותר ונמשכים לסביבה כאוטית מגוונת, עם פחות מסגרות וסדר.

הגוף האנושי מעוצב על ידי המחשבות וגלי תודעה אשר משפיעים באופן ישיר על ידי תגובות פיזיות כגון: כיווץ והרפייה שרירית, פתיחות וסגירות פיזית, העמקה והשטחה של הנשימה, הרפייה והחזקה בזמן מנוחה, ועוד. סדר וכאוס גם הם יבואו לביטוי בגוף לפי כמות הכאוס והסדר שרוצה האינדבידואל. נוכל למצוא את המיקום הטבעי שלנו בין סדר וכאוס בתנועה ואז לאזן אותו בהתאם, למשל:

אנשים בעלי צורך גבוה בוודאות, ימשכו לפעילויות פיזיות מאוד מוגדרות, בעלות מסגרת, ברורות, לעיתים נוקשות ועם יכולת להבין באופן ברור, למשל אימון משקולות קבוע, לעומת אימון משקולות משתנה, שעות וימי אימון קבועים, מטרות קבועות וברורות באימון כגון: לרוץ מרתון תוך חצי שנה, בעולם המחול יש יותר וודאות בריקוד מובנה כמו בלט לעומת מחול מודרני שהוא עם פחות מגבלות ומסגרות. ביוגה נראה אנשים עם צורך גבוהה בוודאות לתרגל תרגול מובנה כמו אשטנגה יוגה, שבא יש תרגול של סדרות קבועות, בשעות קבועות, במשך שישה ימים בשבוע.