fbpx

בספר “Mysterium coniunctionis” של קרל גוסטב יונג מוסבר קונספט בשם “שלוש הצמתים” (The three conjunctions).

יונג, פסיכיאטר שוויצרי ומייסד הפסיכולוגיה האנליטית, כתב בהרחבה על נפש האדם ועל המרכיבים השונים שהנפש כוללת. בעבודתו דן יונג במושג “שלוש הצמתים”, המתייחסים לשילוב ההיבטים המודעים והלא מודעים של הנפש.

הצומת הראשון – חיבור בין הרגש והרציונל

הצומת הראשון של האיחוד בו האדם נהיה מודע להיבטים הלא מודעים של נפשו. שלב זה כרוך בהתמודדות והכרה בצל – החלקים של עצמנו שאנחנו לא מודעים, אוהבים או שהדחקנו. שלב זה קשור לרוב לאלמנט האדמה, המסמל את תהליך ההארקה ומודעות לגוף הפיזי. האדם מתוודע לסכסוכים הפנימיים שלו ומתחיל להתעמת איתם. מדובר על ניפוץ אשליות ולישר פנים לא מול מציאויות קשות לעיכול, המתוארות לעיתים קרובות כבערה או בישול במונחים אלכימיים.

ראשית, מאחדים בין הרגשות ובין הרציונל כך שההגיון והרגשות מאוחדים. יונג קרא כי הצומת הראשון, זה קורה כאשר המוטיבציות, הרגשות והדרך בה חושבים על העולם פועלים באותו כיוון. זה כולל אינטגרציה של אלימות ומיניות מנקודת מבט פרוידיאנית; חלקים בנו שקשה לשלב, משתלבים ליחידה אחד. כך ניתן להשתמש בכעס לפי צורך; המיניות תחת שליטה; ולא בשליטה, ככלי רב עוצמה.

הצומת השנייה – כשאין פער בין מי שאתה לבין מה שאתה עושה

הצומת השנייה של האיחוד ידועה גם בשם Coagulatio, בו האדם מתחיל לשלב את ההיבטים המודעים והלא מודעים שלו. שלב זה כרוך בפיוס ושילוב החלק של הצל של העצמי בנפש המודעת. שלב זה קשור לרוב לאלמנט המים, המסמל את תהליך הפירוק והיווצרות המחודשת.

שלב זה עוסק בשילוב ניגודים בתוך העצמי, המסומל לעתים קרובות על ידי איחוד המלך והמלכה במונחים אלכימיים או על ההיבטים הגבריים והנשיים בתוך האדם. זהו תהליך הטרנספורמציה מנוזל למצב מוצק. בפסיכולוגיה של יונג ניתן לראות בכך את המודע הלא מודע או להביא בהירות והגדרה למחשבות, רגשותיו ואינסטינקטים של האדם.

הופכים ליחידה פסיכולוגית אחת, הצומת השניה הוא כאשר אין הבחנה בין מה שאנחנו מאמינים ומה שעושים בפועל, בין הפילוסופיה לצורת הפעולה.

הצומת השלישי – להתגבר על אשליית הנפרדות

הצומת השלישי והאחרון ידוע בשם Sublimatio, בו האדם משיג מצב תודעה גבוה. שלב זה כרוך בהתעלות על ההיבטים המודעים והלא מודעים והשגת מצב של הארה רוחנית. שלב זה קשור לרוב לאלמנט האוויר, המסמל את תהליך ההתעלות. תהליך הסובלימציה, או טרנספורמציה של מוצק לגז. בהקשר של פסיכולוגיה, מייצג את תהליך הזיקוק או התעלות מעבר לאינסטינקטים הבסיסיים לשאיפות גבוהות ורוחניות יותר.

כאשר האדם משיג מצב גבוה יותר של תודעה או מודעות, שלב זה קשור להארה רוחנית או אינדיבידואציה במונחים פסיכולוגיים. לעתים קרובות זה מתואר כיצירת אבן הפילוסוף בסמליות אלכימית.

הצומת השלישי והסופי, כנראה שהוא הקשה ביותר, הוא להפסיק לחשוב שהעולם שונה ממך. על ידי פיתוח משמעת, מארגנים את העצמי, מפתחים חזון עתידי, מבינים איך להתנהג, להתלבש, לדבר וכד’. מבינים איך לייצר אינטראקציה במיקרוקוסמוס שנמצא מולנו. לומדים איך לאזן בין כאוס וסדר; רואים שאין הבדל ביננו לבין מה שסובב אותנו! זה דבר קשה מאוד להבין. אז פועלים באופן שטוב לאינדבידואל וטוב לכולם בו זמנית.

מוטי חמו
מיקרו-מובמנט

מוטי מפתח שיטת מיקרו-מובמנט חוקר את עולם התפתחות בעזרת הרחבת תודעה, מחבר בין העולם המדעי לבין הנפש והרוח

מאמרים נוספים