fbpx

בנסיון להבין את הטבע האנושי המורכב, הציג הפסיכיאטר השוויצרי קרל גוסטב יונג מספר מושגים שהיו בעלי השפעה בתחום הפסיכולוגיה. מושגים אלה הם: האגו, הצל, העצמי והפרסונה – הם חלקים אינטגרליים של מה שיונג התייחס אליו כנפש (Psyche), עולמנו הנפשי משפיע על התפיסות, המחשבות, הרגשות וההתנהגויות שלנו. כל אחד ממרכיבים אלו ממלא תפקיד מובהק באישיות ובאינטראקציות שלנו עם הסביבה. בואו נעמיק במושגים המרתקים שהטביע יונג כדי להבין טוב יותר את חשיבותם בפסיכולוגיה היונגיאנית.

אגו

אגו

האגו (the ego), בפסיכולוגיה של היונגיאנית, הוא מרכז התודעה, החלק של הנפש שבה שוכנת המודעות שלנו, תחושת הזהות והקיום שלנו. זה החלק של המוח שמתקשר עם העולם החיצוני, חוויות עיבוד וגירויים. האגו אחראי לתחושות “האני”, הזהות והמשכיות שלנו לאורך זמן. האגו אחראי גם לאסטרטגיות והתאמות להתמודדות עם העולם היומיומי, לקבל החלטות ובחירות המבוססות על מציאות וצרכים אישיים. חשוב לציין כי האגו, למרות שהוא מרכזי בזהותנו הפסיכולוגית, אינו מכלול העצמי. זה רק חלק מהשלם הגדול יותר. האגו הוא חלק מהמודע, ובפילוסיפיה של היוגה קיים מונח זהה והוא נקרא אהמקרה שהוא אחד מתוך ארבעת פונקציות התודעה על פי היוגה.

צל

הצל (the shadow), הוא החלק של הנפש המכיל את כל הדברים שאינם מודעים, לכן הוא חלק מהתת-מודע. הצל מכיל ההיבטים של עצמנו שנמצאים באפלה, לא שמנו לב אליהם, התכחשנו או התעלמנו מהם, החלקים שאנו פחות גאים בהם או מעדיפים לא להכיר בהם. זה יכול לכלול תכונות שליליות, כמו חולשות נתפסות או נטיות בלתי מקובלות מבחינה חברתית, אך זה יכול לכלול גם היבטים חיוביים שאולי אנו לא רואים או מקבלים בעצמנו. הצל הוא לרוב מקור מחשבות ספונטניות, יצירתיות ותובנות. זה המאגר לחושך אנושי ושער להבנת הנסתר שבנו. שילוב הצל בהבנתנו המודעת הוא חלק מרכזי ממה שיונג כינה תהליך האינדיבידואציה.

עצמי

מודל העצמי על פי קארל יונג - אגו צל, פרסונה
מודל העצמי על פי קארל יונג – אגו צל, פרסונה

העצמי (the self), הוא השלמה הכללית של הנפש, ארכיטיפ מאחד המייצג את מכלול האישיות, כולל הנפש המודעת והלא מודעת. זה החלק מאיתנו שמחפש הרמוניה ואיזון בין כל ההיבטים של הנפש שלנו. העצמי מתממש בתהליך של אינדיבידואציה, בו משולבים ההיבטים השונים של האישיות. העצמי אינו דבר סטטי או קבוע; במקום זאת, זהו מבנה דינאמי ומתפתח שמקיף את הפוטנציאל העבר, ההווה והעתיד שלנו.

פרסונה

פרסונה

הפרסונה (the persona),היא המסכה או התפקיד שאנו מציגים בפני העולם – כך אנחנו רוצים שהעולם יראה אותנו. זה נגזר מהמילה הלטינית עבור מסכה והוא היבט הכרחי של אינטראקציה חברתית. ניתן לראות את הפרסונה כפשרה בין האני האמיתי שלנו (האגו והצל שלנו) לבין מה שהחברה מצפה מאיתנו. זו הגרסה של עצמנו שאנחנו מציגים בפני העולם, אבל זה לא המכלול של מי שאנחנו. בעוד שהפרסונה הכרחית לתפקוד חברתי, לכל אדם יש מספר רב של פרסונות והן הכרחיות להתנהלות תקינה בעולם, אך זיהוי יתר עם הפרסונה יכול לנתק אותנו מהאני האמיתי שלנו.

מוטי חמו
מיקרו-מובמנט

מוטי מפתח שיטת מיקרו-מובמנט חוקר את עולם התפתחות בעזרת הרחבת תודעה, מחבר בין העולם המדעי לבין הנפש והרוח

מאמרים נוספים

תוכן עניינים

Index