fbpx

תיאוריית האינסטינקטים בנוייה על פי שכבות המשפיעות אחת על השנייה והם: אינסטינקט הישרדות, צרכים, תחושות, רגשות, מוטיבציות, רצונות, יעדים וכח רצון.

רקע על תיאוריית האינסטינקטים

תיאוריית האינסטינקטים פותחה בעיקר על ידי ויליאם ג’יימס וויליאם מקדוגל בסוף המאה ה -19 ותחילת המאה העשרים. ויליאם ג’יימס, פסיכולוג ופילוסוף אמריקני, הציג את מושג האינסטינקט בספרו “עקרונות הפסיכולוגיה” שפורסם בשנת 1890. הוא הגדיר אינסטינקטים כהתנהגויות אוטומטיות מולדות שאינן מהותיות ומאפיינות לפי מינים. ג’יימס האמין כי אינסטינקטים הם המניעים הבסיסיים להתנהגות אנושית. עם השנים הוגדרו מספר אינסטינקטים אך בסיס והמקור לשאר האינסטינקטים הוא אינסטינק ההישרדות שקיים אצל בני אדם, יונקים וזוחלים כאחד.

ויליאם מקדוגל, פסיכולוג בריטי, הרחיב את רעיונותיו של ג’יימס ופיתח עוד יותר את תיאוריית האינסטינקט. הוא פרסם את ספרו “מבוא לפסיכולוגיה חברתית” בשנת 1908, אשר תיאר את תיאוריותיו בנושא אינסטינקטים. מקדוגל האמין כי אינסטינקטים היו נטיות בירושה שהנחו התנהגות ומילאו תפקיד משמעותי באינטראקציות חברתיות. גם ג’יימס וגם מקדוגל תרמו לגיבוש תיאוריית האינסטינקטים, והדגישו את תפקיד ההתנהגויות המולדות בהתנהגות אנושית ובעלי חיים. עבודתם הניחה את הבסיס למחקר והבנה נוספת של אינסטינקטים בפסיכולוגיה וביולוגיה.

מהי תיאוריית האינסטינקטים

קיים קשר ישיר בין אינסטינקט הישרדות, צרכים, תחושות, רגשות, מוטיבציות, יעדים ורצון. מונחים אלו הם מרכיבים חיוניים בהתנהגות האנושית, והבנת מערכת היחסים שביניהם יכולה לספק תובנות חשובות לגבי האופן בו הם מעצבים את התנהגותנו ומניעים אותנו לכיוון מסויים בחיים. על ידי הבנת הקשרים בין מושגים אלה, נוכל להשיג הבנה מעמיקה יותר של הגורמים המשפיעים על התנהגותנו ולסלול את הדרך לצמיחה והישגיות בכל תחומי החיים.

תחילה נגדיר את המונחים:

תיאוריית האינסטינקטים
תיאוריית האינסטינקטים
  • אינסטינקט הישרדות: האינסטינקטים ההישרדותיים הם שמייצר צרכים אנושיים בסיסיים. מדובר בתבנית התנהגות המצויה במין מסויים והיא נרכשת באופן גנטי/ביולוגי ואינה נלמדת מחוויה, חיקוי או למידה.
  • צרכים: אלה הם בסיסיים ומניעים את התנהגותנו.
  • תחושות: תגובות פזיות לצרכים מומשים או לא ממומשים.
  • רגשות: אלה הפרשנויות הסובייקטיביות שלנו לתחושות שלנו.
  • דחפים:  מצב או דחף פסיכולוגיים המניעים אותנו לספק את צרכינו. הם משמשים כמניע בסיסי הדוחף אותנו לנקוט בפעולה בכדי להגשים אותה.
  • מוטיבציות: התחושות והרגשות שלנו מניעים את המוטיבציות שלנו.
  • רצונות: הם תוצאות מסויימות שאנו רוצים להשיג. הרצונות מושפעים מהתחושות, הרגשות והמוטיבציות שלנו, ולעתים קרובות משקפים את העדפותינו ושאיפותינו האישיות.
  • יעדים: המוטיבציות שלנו מעצבות את הרצונות שלנו וכך אנו מייצרים יעדים ספציפיים. אלה התוצאות המוחשיות שאנו שואפים להשיג.
  • כח רצון: הדחפים שלנו מעצבים את הרצונות, את כח הרצון. כח הרצון היא הכח שמניע אותנו לפעולה ספציפית. כח רצון הוא הדלק שמניע אותו לעבר היעדים שלנו.,לרוב מונעים במקור על ידי התחושות והרגשות שלנו.

 

“רעב” כדוגמה למימוש המודל

אינסטינקט ההישרדות, או “אינסטינקט חיים”, משמש כבסיס להתנהגותנו. זהו הדחף הלא מודע לקיים את חיינו והוא טמון בכל בני האדם ומניע אותנו לחפש מזון כאשר יש תחושת רעב.

בהיררכיית הצרכים, רעב נכנס תחת צרכים פיזיולוגיים, החיוניים להישרדותנו. הצורך במזון היא דרישה בסיסית לשמירה על תפקוד גוף נאות.

כאשר הצורך הפיזיולוגי במזון אינו מקבל מענה, תתעורר בגוף תחושת רעב, המהווה תגובה לצורך הלא ממומש. רעב יכול להיות מלווה בתחושות של אי נוחות, ריקנות ואפילו תסכול.

רגשות נובעים מהפרשנות המודעת שלנו לרגשות. בהקשר של רעב, התחושה עשויה להיות חשק או רצון עז למזון.

רעב משמש דחף המאלץ לחפש מזון  בכדי לספק את צורך פיזיולוגי. זה הוא דחף מולד הנובע מהצורך במזון שלא מקבל מענה.

רעב והדחף הנלווה משמש מוטיבציה להתנהגות. המוטיבציה במקרה זה היא למצוא ולצרוך מזון כדי להקל על הרעב ולספק את הצורך הפיזיולוגי.

היעד בתרחיש זה, הוא להשיג מזון שיעצור תחושה שלילית מהרעב ולהגשים את הצורך הפיזיולוגי. המטרה הספציפית יכולה להיות להכין ארוחה או למצוא מקור מזון מתאים.

כח רצון זה הנחישות המודעת לבצע את הפעולות הדרושות כדי להשיג את המטרה. היא מספקת את הדחף והנחישות הדרושים כדי להתגבר על מכשולים ולנקוט צעדים להשגת מזון.

בעזרת הדוגמה שהצגנו, ניתן לראות כיצד אינסטינקט ההישרדות יוזם את הצורך הפיזיולוגי במזון, שמעורר תחושות ורגשות רעב. רעב זה הופך לדחף שמניע אנשים לקבוע יעדים הקשורים להשגת אוכל, וכוח הרצון שלהם מאפשר להם לנקוט בפעולה כדי למלא את הצורך ולהשיג את המטרה.

 

מוטי חמו
מיקרו-מובמנט

מוטי מפתח שיטת מיקרו-מובמנט חוקר את עולם התפתחות בעזרת הרחבת תודעה, מחבר בין העולם המדעי לבין הנפש והרוח

מאמרים נוספים